ประกาศ ศาลจังหวัดชลบุรี

ขณะนี้  ศาลจังหวัดชลบุรี  มีการปรับปรุงและสร้างอาคาร และทำการโยกย้ายอาคาร

ระบบโทรศัพท์ทางศาลจังหวัดชลบุรีอาจมีขัดข้องในการติดต่อ จึงแจ้งผู้ติดต่อราชการ 

ให้โทรเบอร์มือถือแต่ละส่วนงานเป็นหลัก  ติดต่อเรา คลิก

ขออภัยในความไม่สะดวก

 

 

 

>>เข้าสู่เว็บไซต์<<

ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(Google Meet) ศาลจังหวัดชลบุรี

ห้องที่

รหัสเข้าร่วมห้อง

(Google Meet)

หรือ คลิก URL สำหรับเข้าร่วมห้อง
ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ บัลลังก์ ที่ 1 yrj-yuad-qck https://meet.google.com/yrj-yuad-qck
ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ บัลลังก์ ที่ 2 yqt-odmp-fux https://meet.google.com/yqt-odmp-fux
ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ บัลลังก์ ที่ 3 tok-pkko-uyt https://meet.google.com/tok-pkko-uyt
ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ บัลลังก์ ที่ 4 nji-jarq-qai      https://meet.google.com/nji-jarq-qai
ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ บัลลังก์ ที่ 5 won-vnxd-ymp https://meet.google.com/won-vnxd-ymp
ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ บัลลังก์ ที่ 6 cbu-kodj-kkq https://meet.google.com/cbu-kodj-kkq
ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ บัลลังก์ ที่ 7 iyc-rrhq-czq https://meet.google.com/iyc-rrhq-czq
ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ บัลลังก์ ที่ 8 gef-nyrr-uzr https://meet.google.com/gef-nyrr-uzr
ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ บัลลังก์ ที่ 9 zxh-swik-djb https://meet.google.com/zxh-swik-djb
ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ บัลลังก์ ที่ 10 ats-tfhd-syu https://meet.google.com/ats-tfhd-syu
ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ บัลลังก์ ที่ 11 rig-orzx-stw https://meet.google.com/rig-orzx-stw
ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ บัลลังก์ ที่ 12 sdb-cqkc-dbo https://meet.google.com/sdb-cqkc-dbo
ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ บัลลังก์ ที่ 13 pkm-yqpb-dzr https://meet.google.com/pkm-yqpb-dzr
ห้องพิจารณา ไกล่เกลี่ย fze-euzh-bkd https://meet.google.com/fze-euzh-bkd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศ

ศาลจังหวัดชลบุรี

เรื่อง การกำหนดอัตราค่าพาหนะ  ค่าป่วยการในการส่ง

คำคู่ความและเอกสารทางคดี  *คลิก*         (เริ่ม 1 เมษายน 2565)

 

>>เข้าสู่เว็บไซต์<<

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>เข้าสู่เว็บไซต์<<