Accessibility Tools

ศาลจังหวัดชลบุรี
Chonburi Provincial Court
image

ศาลจังหวัดชลบุรี

จองวันนัดผ่านจอภาพimage

 

  >>>     บันทึกจองคิวนัดประชุมผ่านจอภาพ     <<<  

หมายเหตุ  

1. นัดสืบพยานทางจอภาพทุกวัน *ยกเว้นวันจันทร์ 
- วันอังคาร - วันศุกร์ เวลา 9.00 - 16.30 นาฬิกา จำนวน 1 คดี

2. นัดอ่านคำพิพากษาชั้นต้น คำพิพากษาศาลสูง ทุกวัน*ยกเว้นวันจันทร์ 
- วันอังคาร - วันศุกร์ เวลา 9.00 - 12.00 นาฬิกา จำนวน 1 คดี
- วันอังคาร - วันศุกร์ เวลา 13.30 - 16.30 นาฬิกา จำนวน 1 คดี

3. กรุณาตรวจสอบวันนัดที่ว่างก่อนจองคิวนัดประชุมผ่านจอภาพ 

ศูนย์นัดความ นางสาวสุปราณี  พละสุ ตำแหน่ง เจ้าหน้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ  โทร.089-201-0951